"Az ilyenkor megszokott pásztorjáték előadása helyett minden gyermek felolvasta a szülei által elmesélt születéstörténetet – a szülők nem tudtak a feladatról, amikor elmesélték a gyermekeiknek a megszületésük történetét. Néha vicces, de összességében bensőséges hangulatú volt ezektől a felolvasásoktól az osztálykarácsonyunk. ”
(Oszoli-Pap Márta: (H)elkalandozás 3. – Olvasmányfeldolgozás másképp, Tanító 2017. november)

Tematikus kérdőívek:
A Nat módosításával kapcsolatos elvárásokról
A tanítók módszertani felkészültségéről
Óvoda-iskola átmenet

Kérdéseinket folyamatosan frissítjük, de egy-egy új szavazás indításával az előzőeket sem zárjuk le annak érdekében, hogy bárki, bármikor véleményt formálhasson a régebbiekről is. Legyél partnerünk Te is a közös nevezők keresésében és megfogalmazásában! Fogalmazd meg Te is azokat a szakmai kérdéseket, amelyekről szeretnéd megtudni kollégáid véleményét! Várjuk javaslataidat a tanito@sprintkiado.hu címen. Valamelyik kérdéshez bővebb hozzászólást fogalmaztál meg? Küldd el ezt is, hogy közzétehessük a honlapunkon vagy akár a folyóiratban!

(Bővebben...)

Mi jelent nagyobb veszélyt az alsó tagozaton?
95% (35 db)
3% (1 db)
3% (1 db)
Mi az alsó tagozat legfontosabb feladata?
27% (7 db)
4% (1 db)
69% (18 db)
0% (0 db)
Tapasztalataid szerint mi a jellemző: csak indokolt esetben sorakoztatjuk a gyerekeket?
16% (6 db)
55% (21 db)
29% (11 db)
Hogyan üljenek a gyerekek óra elején?
12% (5 db)
7% (3 db)
81% (35 db)
Indokolt megszüntetni a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő diákok (BTMN) osztályzás alóli felmentésének lehetőségét? 2.
6% (3 db)
70% (37 db)
17% (9 db)
8% (4 db)
Indokolt megszüntetni a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő diákok (BTMN) osztályzás alóli felmentésének lehetőségét?
17% (14 db)
81% (68 db)
2% (2 db)
Szükség volna egy előkészítő év bevezetésével 9 évfolyamosra bővíteni az általános iskolát?
61% (112 db)
38% (70 db)
1% (2 db)
Mi a legfőbb bűne a Mindenki című film pedagógusának?
32% (45 db)
6% (9 db)
48% (68 db)
13% (19 db)
A gyerekek önállóságra nevelése és problémamegoldó gondolkodásuk fejlődése érdekében végzett tevékenységünk általában megfelelő?
3% (4 db)
46% (55 db)
43% (51 db)
8% (10 db)
A puskázás mennyire jellemző a magyar iskolákban?
6% (8 db)
63% (88 db)
5% (7 db)
26% (36 db)
A szülők és gyerekek többsége a megfelelőnek tartott osztályzat vagy tudás megszerzését tartja fontosabbnak?
12% (15 db)
81% (105 db)
7% (9 db)
0% (0 db)
A félévi bizonyítványok a Te iskoládban reális képet adnak a gyerekek iskolai teljesítményéről?
37% (48 db)
60% (78 db)
3% (4 db)
A valamennyi tanuló fejlődését támogató, hatékony tanulásszervezés megvalósításához a külső vagy belső feltételek hiányoznak inkább?
55% (85 db)
40% (61 db)
5% (8 db)
A feltételek rendelkezésre állnak a tanítók többsége számára a valamennyi tanuló fejlődését támogató tanulási folyamat tervezéséhez és irányításához?
6% (8 db)
93% (117 db)
1% (1 db)
Mit érthetünk differenciáláson a pedagógiai munkában?
12% (15 db)
2% (2 db)
86% (106 db)
Kaphatnak több szerepet a tanulók az oktatási folyamat alakításában, akár még a szervezési módok megválasztását is befolyásolhatják?
3% (4 db)
15% (23 db)
82% (122 db)
Mennyire befolyásolhatják a tanító módszerei a tanulók motivációs szintjét?
4% (5 db)
95% (132 db)
1% (2 db)
Mekkora a tanulói motiváció jelentősége a tanulás hatékonysága szempontjából?
98% (129 db)
2% (2 db)
1% (1 db)
Kötetlen, szabad beszélgetésre szükséges napi szinten időt tervezni a tanítás részeként?
0% (0 db)
15% (20 db)
85% (115 db)
A tanítók munkája nem igényel éppoly magas szintű szakmai felkészültséget, mint a tanároké, ezért indokolt minőségi különbséget tenni közöttük? (Lásd: felvételi ponthatárok, a képzés színvonala, bérezés.)
1% (1 db)
99% (182 db)
1% (1 db)
A tanítás minősége, a tanító módszertani felkészültsége befolyásolhatja a tanuló fejlődését olyan mértékben, mint a családi háttér?
74% (151 db)
25% (52 db)
0% (1 db)
Meseolvasásra muszáj időt szakítanunk a tanórák részeként?
1% (1 db)
88% (133 db)
11% (17 db)
A tanítók óraterveit általánosságban mennyire határozza meg a tanulók egyéni szükségleteihez való alkalmazkodás igénye?
6% (10 db)
64% (103 db)
22% (35 db)
9% (14 db)
A csak aranyérmet értékelő magyar szurkolói attitűd összefügg az iskoláinkban tapasztalható hagyományos, csak a klasszikus jó tanulót (jól számol, szépen olvas és még csendes is) becsülő értékrenddel?
14% (17 db)
38% (48 db)
6% (7 db)
42% (53 db)
A 30 perces tanórák bevezetése elegendő változtatás az 1-2. osztályosok terhelésének optimalizálása érdekében?
1% (2 db)
80% (189 db)
18% (43 db)
0% (1 db)
Szerinted pedagógiai szempontból meggyőzően indokolható, hogy a vizuális kultúra tantárgyban nyújtott teljesítményt osztályzással értékeljük?
7% (10 db)
93% (142 db)
Indokolt, hogy alsó tagozaton átlagosan a teljes magyar óraszám 18,3%-át, összesen 153 nyelvtanórát tartunk?
10% (21 db)
78% (169 db)
6% (13 db)
6% (14 db)
Melyik tantárgy óraszámát kellene csökkenteni az alsó tagozaton? I. (További válaszlehetőségek a II. kérdőíven.)
5% (10 db)
31% (59 db)
61% (117 db)
3% (6 db)
Melyik tantárgy óraszámát kellene csökkenteni az alsó tagozaton? II.
10% (14 db)
6% (8 db)
74% (102 db)
10% (14 db)
Indokolt-e különbséget tenni a tanultak felidézésére fókuszáló tanulásirányítási szemlélet és a gyakorlatorientált, problémamegoldásra koncentráló szemlélet között?
16% (25 db)
74% (117 db)
8% (12 db)
3% (5 db)
Mi a legfőbb szerepe a pontozásnak (jutalommatricáknak, pecséteknek) az 1-2. évfolyam tanítói munkájában?
48% (86 db)
10% (18 db)
39% (71 db)
3% (5 db)
Tapasztalataid szerint a beiskolázás szabályainak módosítása óta változott az iskolaéretlen 1. osztályosok száma?
4% (16 db)
11% (45 db)
78% (311 db)
6% (25 db)
A matematika tanmeneted ütemezése, előírt időkeretei megfelelnek a saját osztályod optimális haladási tempójának?
4% (16 db)
15% (70 db)
74% (337 db)
7% (31 db)
Milyen keretek között kellene megvalósítani a mindennapos éneklést?
1% (3 db)
58% (209 db)
23% (84 db)
18% (65 db)
Mi a célravezető reakció folyamatosan ismétlődő magatartási probléma esetén?
2% (7 db)
75% (262 db)
6% (21 db)
17% (60 db)
Mit várjunk el az 1. osztályos gyerekektől az ebédlőben?
96% (461 db)
4% (18 db)
A Te iskoládban a gyerekek ebédeléséhez sikerül biztosítani a megfelelő körülményeket (optimális időpont, elegendő időtartam)?
45% (229 db)
9% (45 db)
28% (140 db)
18% (93 db)
A következő tankönyvi szöveg módszertanilag helyes vagy hibás? "A 10+10 szorzásként röviden leírható így: 2*10"
73% (244 db)
27% (92 db)
1-2. évfolyamon maximum mennyi lehetne a tanórai munkára és házi feladat elkészítésére együttesen fordítandó idő?
37% (285 db)
57% (442 db)
7% (51 db)
0% (2 db)
Az 1-2. évfolyamos gyerekek heti tanítási óraszámát
2% (19 db)
2% (19 db)
96% (828 db)
Munkád hatékonyságának növeléséhez az alábbiak közül mi járulhatna hozzá leginkább? 2.
11% (96 db)
87% (769 db)
2% (22 db)
Az alábbiak közül mi járulhatna hozzá munkád hatékonyságának növeléséhez? 1.
19% (150 db)
5% (39 db)
76% (587 db)
A tanító szempontjából mit tartasz a legnehezebb feladatnak a tanórákon?
7% (52 db)
9% (64 db)
72% (541 db)
12% (92 db)
Mi a véleményed a gyerekek egyéni haladási tempójának figyelembevételéről?
11% (112 db)
6% (59 db)
0% (4 db)
82% (804 db)