"Aki csak hangos olvasással képes az olvasottak megértésére, sosem válik olvasó emberré; ami pedig gátja lehet önmaga és a világ megértésének - és ez aligha volna kívánatos. Éppen ezért nagyon fontos, hogy minél előbb kezdjük el a néma olvasás bevezetését az ismeretközlő szövegek körében, fokozatosan növekvő terjedelmű szövegdarabokkal.”
(G. Gődény Andrea és ¬Venyercsán Judit: Tanul(j)unk tanulni! (2.), Tanító 2018. május)