"Jó példa ez utóbbira az interaktív tábla térnyerése, mely egy eredendően nem iskolai oktatás céljára szánt eszköz oktatásban történő elterjesztése volt, ahol nem egyszer a beruházás megelőzte a valós pedagógiai igényt, és sokszor az eszközre fordított anyagi források nem álltak arányban azzal a haszonnal, mely a tanítás során jelentkezett.”
(Lénárd András: Az infokommunikációs technológiák megjelenése és térnyerése az általános iskola kezdő szakaszában, Tanító 2018. március)