Az alábbi cikkek a Tanító 2017/7. szeptemberi számában olvashatók. Az idézetek az érdeklődés felkeltését szolgálják, az értékelés megalapozására önmagukban nem alkalmasak. Módszertani folyóiratunk megrendelhető itt.


Józsa Tímea: Játék, tanulás, játékos tanulás
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Farkasházi Csilla: Órakezdő ötletek matematikából 7.
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Szabó Edina: Falra mászunk
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Fonyódi Gábor: Detektíviskola – Útvonalkövető
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Csillag Ferenc: Párhuzamos történetek
Értékelje cikkünket:
100%
0%

D. Kenedli Eszter: Anyanyelvi figyelő
Értékelje cikkünket:

Hunyady Györgyné: Mozaikok – Bevezető
"Úgy véljük, az oktatás megújításának folyamata azért is vált szakadozottá, mert az egymást váltó kormányzatok feladták a konszenzuskeresést az oktatás ügyében, nem alakult ki hosszú távú oktatásfejlesztési stratégia; terveik megvalósítását a négyéves választási periódusokhoz szabták. E helyzet egyik legsúlyosabb következménye lett, hogy a változtatások legfőbb iskolai letéteményesei, a pedagógusok nem tudtak azonosulni a rájuk váró feladatokkal, s teljesítésükhöz sokszor nem is volt meg a felkészültségük.”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Fejér Zsolt: Számvetés és készülődés
"Vajon miért nem számítható bele a tanulók napi terhelését korlátozó óraszámba egy elsős felzárkóztató foglalkozása? Mindannyian láttunk már kisgyereket, aki keményen küzdött, arcizmát megfeszítve koncentrált, hogy az Ú-t az Ó-tól megkülönböztető ajakállást megtalálja?”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Fűzfa Balázs: A szabadság mintázata
"Hiába mondom a tanítványaimnak: de hát így kell csinálni, akkor az a válasz, hogy nincs bátorsága ahhoz, hogy fejére borítsa vagy fölfordítsa a padokat, hogy a gyerekeket megsimogassa vagy odaengedje magához. Egyszerűen nem lehet fölborítani az iskolának azt a megszokott több száz, több ezer éves rendjét, amelyet mi iskolának nevezünk.”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Korányi István: Közös nevező
"A különböző körülmények miatt más-más energiaráfordítást igényel a differenciált tanulásszervezés. De! Nem mondhatunk le arról, hogy a gyerekek egyéni sajátosságait figyelembe vegyük. Munkaigényes dolog fenntartani a gyermek kíváncsiságát. De! Saját munkánkat tesszük könnyebbé és főleg eredményesebbé, ha a gyerekek motiváltak.”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Kósáné Ormai Vera: Mozaikok – Az „akadálymentesített” óvoda–iskola átmenet jellemzői
"Az iskolai nevelés sajnálatos módon nem tudott lépést tartani a gyerekek életkori és egyéni jellemzőire figyelő óvodai élettel. A két intézmény közötti együttműködést nehezíti, és a szakadékot mélyítheti néhány körülmény. Ilyen lehet pl. a tankötelezettség kezdeti időpontjának megváltoztatása. Nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy a rendkívül zsúfolt kerettanterv a gyerekek életkorához, egyéni sajátosságaihoz nem illeszkedő rohanásra, a tanítási–tanulási tempó gyorsítására készteti a tanítókat.”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Gődény Andrea: Tanulni, tanulni, tanulni – tanulásmódszertan az alsó tagozaton
"Csakis a gyermek aktív közreműködésével lehetséges, meg kell küzdenie érte, és ez időigényes folyamat, amit azzal segíthetünk, hogy módot és lehetőséget biztosítunk a tanulóknak elgondolásaik kifejtésére, megosztására, megvitatására.”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Oszoli-Pap Márta: (H)elkalandozás 1. – Olvasmányfeldolgozás másképp
"Több hónapon át foglalkozunk a regénnyel, és nem csak magyarórákon. A negyedikes tanmenetekhez szinkronizáltam feladatokat úgy, hogy a tankönyvek példái helyett, a regény oda vonatkozó részeiből állítottam össze feladatokat a megtanítandó anyaghoz. A tervezés során igyekeztem olyan feladatokat kitalálni, melyben minden tanuló megtalálhatja érdeklődési területeit, ebben elmélyülhet, személyisége fejlődhet.”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Demeter Katalin: Vélt tudás, valóságos tudás
"Nehéz előre ,,megbecsülni', mit tud, mit nem tud az osztály. Nagy gyakorlattal rendelkező, általánosan elismert tanítók vettek részt az olvasásvizsgálatban, s a téves ,,becslést' más kísérleti tárgyakban is kimutattuk. A pusztán feltételezésen alapuló tanítás veszélye kettős: egyrészt az osztály érdektelenül vesz részt a tanításban, másrészt szükséges ismeretek feltáratlanul maradnak.”
Értékelje cikkünket:
100%
0%