Az alábbi cikkek a Tanító 2017/9. novemberi számában olvashatók. Az idézetek az érdeklődés felkeltését szolgálják, az értékelés megalapozására önmagukban nem alkalmasak. Módszertani folyóiratunk megrendelhető itt.


Szilágyi Imréné: Mozaikok – Szillabustól a curriculumig
"Mi lehet az oka ennek a nagy érdektelenségnek? Elsőként mindjárt az elmúlt 20 év tantervi változtatásainak gyors egymásutánjára gondolunk, mely újabb és újabb többletfeladatot, elvárást és munkát hozott, s az ígéretek ellenére mára szinte már elviselhetetlen méretűvé nőtt a pedagógusok és a gyerekek napi terhelése. ”
Értékelje cikkünket:
88%
13%

M. Dr. Nádasi Mária: Mozaikok – Differenciálás, adaptivitás
"A magyar oktatási gyakorlatban és gondolkodásban mély gyökerei az egyforma bánásmód deklarálásának, az érdemek szerinti pedagógiai gyakorlatnak, azaz a szelekciónak, valamint a pedagógus centrikusságnak vannak. A diák dolga, hogy alkalmazkodjon az iskolához.”
Értékelje cikkünket:
83%
17%

Demeter Katalin: A differenciálás két útja
"Nem azon múlik a differenciált fejlesztés, hogy csoportokba osztjuk-e az osztályt, hanem azon, hogy minden egyes tanulónak megadjuk-e a lehetőséget saját tanulási vonásainak érvényesítésére. Szervezhetünk az osztályban három, négy vagy több csoportot is, ha ezen csoportokon belül az ,,előírt”, az ,,elvárt” tevékenységre késztetjük őket. ”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Szegfű Mária: A mondat megértése a grammatikai megoldások függvényében 2.
"Az értelmezés megkönnyítése vagy segítése érdekében érdemes szem előtt tartanunk, hogy a túlzsúfolt (például igenevet tartalmazó) egyszerű mondatok helyett egyértelműbbek, gyorsabban felfoghatók a világosan szerkesztett, a mondanivalót kifejtetten megfogalmazó összetett mondatok. ”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

G. Gődény Andrea: Gondokod(tat)ó szövegolvasás – tanulásmódszertan az alsó tagozaton 3.
"Az első lépés ebben az olvasásórák azon helytelen gyakorlatának megszüntetése, amely az olvasókönyvekben szereplő valamennyi szöveg feldolgozásának nem létező kívánalmát szem előtt tartva szinte minden órán új szöveg feldolgozását célozza meg, lehetetlenné téve az egy-egy szöveggel több órán át való elmélyült foglalatosságban rejlő potenciál kibontakoztatását. ”
Értékelje cikkünket:
83%
17%

Oszoli-Pap Márta: (H)elkalandozás 3. – Olvasmányfeldolgozás másképp
"Az ilyenkor megszokott pásztorjáték előadása helyett minden gyermek felolvasta a szülei által elmesélt születéstörténetet – a szülők nem tudtak a feladatról, amikor elmesélték a gyermekeiknek a megszületésük történetét. Néha vicces, de összességében bensőséges hangulatú volt ezektől a felolvasásoktól az osztálykarácsonyunk. ”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Ruzsa Ágnes – Petik Ágota: Álljatok fel! Szövegértés! - Lánc-lánc, mondatlánc 2.
"A játékban az a nehéz, hogy a szöveg nem egy meséből való idézet, hanem csak egy feltételezett mondat, illetve gondolat, ami elhangozhatott volna abban. Tehát a játékosok nemcsak figyelnek és azonosítanak, hanem következtetniük is kell. ”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Bodzsár Zsuzsa: Ajándék mindenkinek
"Ebben a tanévben is lesz karácsony, már megint ki kellene találni valami előadható ünnepi műsort. Lehetőleg olyat, amit sem mi, sem a gyerekek, sem a szülők nem „unnak halálra”. Ami nem nyűg és kényszer senkinek, hanem izgalmas játék, amiben a gyerekeket is alkotótársként kezeljük, és a végén mindenkinek ajándék.”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Farkasházi Csilla: Órakezdő ötletek matematikából (9.)
"Vicces, ha úgy kell lerajzolni párban, két gyereknek a hiányzó elemet egy lapra, hogy közösen fognak egy vastagon fogó filctollat, és verbálisan nem instruálhatják egymást. Nagy kacarászások hangzanak az ilyen feladatoknál, főleg ha nem is ugyanarra az elemre emlékeztek. ”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Fonyódi Gábor: Detektíviskola – Autóverseny
"Az autók már a rajtvonalon állnak. De kik a versenyzők? Melyik országból érkeztek? Milyen márkájú az autójuk? Ezekre a kérdésekre te add meg a választ! Olvasd el az állításokat és töltsd ki a táblázatot! Lépésről lépésre pipáld ki azokat a mondatokat, amikből olyan adatot tudtál meg, amit a táblázatba írhatsz! ”
Értékelje cikkünket:
100%
0%