Az alábbi cikkek a Tanító 2018/5. májusi számában olvashatók. Az idézetek az érdeklődés felkeltését szolgálják, az értékelés megalapozására önmagukban nem alkalmasak. Módszertani folyóiratunk megrendelhető itt.


Perlusz Andrea: Mozaikok – A sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja mint a társadalmi integráció előszobája
"Magyarországon, nem beszélhetünk inklúzióról, mindössze néhány hazai intézményt említhetünk, mely megfelel az inkluzív oktatás kritériumainak. A többségi intézményeket erőteljes teljesítménycentrizmus, szelekciós mechanizmusok és többségében a hagyományos, frontális oktatási gyakorlat jellemzi.”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Bíró Ildikó: Moholy-Nagy Vizuális Modulok – Képi kommunikáció és szimbólumalkotás mérése vizuális napló készítésével
"Azért nem tettem kötelezővé a nyári élmények elbeszélését, mert szerettem volna, ha mindenki olyan témát talál, amiről szívesen ír, és amihez illusztrációként jól megjeleníthető képi – esetleg tárgyi emlékei – is kapcsolódnak.”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Magyar Kinga – Petik Ágota – Ruzsa Ágnes: Álljatok fel! Szövegértés! – Képteremtés, látványalkotás
"Hosszabb szövegek, könyvek olvasásakor a gyerekek számára a legtöbb gondot általában a leírások elképzelése és értelmezése jelenti. Az alábbiakban olyan célzott, cselekvésre, alkotásra késztető játékos és alkotó feladatok következnek, melyek belső képteremtést kívánnak, így tehát a szövegértés és a szövegalkotás fejlesztését egyaránt szolgálják.”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Demeter Katalin: Melyiket válasszam?
"A feladatok jelentős része rossz. A rossz feladat esetében a tanulók csak álírást végeznek, s ez egyik kommunikációs képesség fejlődésének sem használ.”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

G. Gődény Andrea és ¬Venyercsán Judit: Tanul(j)unk tanulni! (2.)
"Aki csak hangos olvasással képes az olvasottak megértésére, sosem válik olvasó emberré; ami pedig gátja lehet önmaga és a világ megértésének - és ez aligha volna kívánatos. Éppen ezért nagyon fontos, hogy minél előbb kezdjük el a néma olvasás bevezetését az ismeretközlő szövegek körében, fokozatosan növekvő terjedelmű szövegdarabokkal.”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Demeter Katalin és Szegfű Mária: „A magyart is tanulni kell…” (4.) – A melléknév mint új tananyag
"Az ilyen összefüggések tudatosítása nemcsak a szófaj felismerését teszi biztosabbá (a ragok nem változtatják meg a szófajt), hanem – és ez talán még fontosabb – jelentős mértékben hozzájárulnak a szövegértés fejlesztéséhez is.”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Farkasházi Csilla: Órakezdő ötletek matematikából (15.) – Varázsolló
"Nem bírtam ellenállni a kísértésnek, hogy hangulatkeltésként, motivációként előzetesen gondosan meghajtogatott papírlapból − csiribú-csiribá! − egy vágással kivágjak az osztálynak egy szép kis halacskát, mint egy bűvésztrükk.”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

A Nemzeti Pedagógus Kar Tanítói Tagozatának vezetőjével beszélgettünk – Korányi István interjúja Mayer Virággal
Értékelje cikkünket:

Életemben egyszer sem adtam egyest vagy intőt… – Beszélgetés Winkler Mártával
"Meghallgattam nemrég egy előadást a tabletek fontosságáról a tanításban. Utána odamentem az előadóhoz, és megkérdeztem, hogy az érzelmek eljuttathatók a tableten keresztül? Nem volt túl udvarias a válasza, inkább nem is idézném.”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Németné Dávid Irén: A Toldi Tanodában jártunk
"Rövid idő után rájöttünk, hogy a fiatalember szívvel-lélekkel végzi feladatát, a Tanodát a gyermekekkel együtt, szinte a sajátjának tekinti. Jól érzékelteti mindezt, hogy pl. spontán így beszélt, mikor a településen sétáltunk: »Ez az utca a leghosszabb utcánk«. Igazi, »lánglelkű«, pesti fiatalember, aki nem röstell hetente kétszer elutazni a szinte világ végére, Toldra.”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Csillag Ferenc: Párhuzamos történetek
"A válságos helyzetben ő adhat biztonságot, szeretetet, de csak bizonyos korlátokig. Nem válhat a csaták részesévé, s nem válhat családtaggá! A tanító részéről ennek az egyensúlynak a megtalálása talán a legnehezebb feladat.”
Értékelje cikkünket:
100%
0%