Az alábbi cikkek a Tanító 2018/1. januári számában olvashatók. Az idézetek az érdeklődés felkeltését szolgálják, az értékelés megalapozására önmagukban nem alkalmasak. Módszertani folyóiratunk megrendelhető itt.


Kereszty Zsuzsa: Mozaikok – A ránk bízott idő
"Megrázó, hogy azok az ötödikesek (az 1–4. osztályosokról nincs adat), akik délután 4-ig az iskolában töltik az idejüket, otthon még átlag 1,41 órát fordítanak tanulásra.”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Demeter Katalin: A tanulási hiba értéke
"A hagyományos tanításban a hiba kedvezőtlen, elmarasztalást érdemlő jelenség, amelyet el kell kerülni. A modern tanuláselméletekben a hibát nemcsak a tanulás természetes velejárójaként, hanem szükséges, olykor egyenesen hasznos jelenségként tartjuk számon.”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Szemelvények a félévi osztályozó értekezletek elé
"Mérlegeljük-e eléggé annak a mindennapos ténynek a súlyát, hogy az iskola világában a legfőbb motiváló tényező az érdemjegy, a bizonyítvány?”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

C. Neményi Eszter: Jutalmazz! Díjazz! Dicsérj!
"A dicsérgetéssel, jutalmakkal: piros pontokkal, matricákkal, kedves nyomdafigurákkal… elhalmozott kisgyereknek nem is túl hosszú idő után a díj fontosabbá válik a saját jól végzett munkája eredményénél, a saját fejlődése, a „már én is tudom” öröménél.”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Játék és/vagy tanulás? – Ön szerint?
"A szakirodalom már régóta ajánlgatja a játék alkalmazását a tanórákon. A pedagógusok egy része mégis mintha még mindig ódzkodna ettől, mások pedig minden iskolai tevékenységet igyekeznek játékként „eladni”. ”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Farkasházi Csilla: Órakezdő ötletek matematikából (11.)
"Tapasztalataim szerint ezeknek a rövid kis játékoknak, feladatoknak jobban hasznát vehetjük, ha alkalmanként csak egyet-kettőt választunk belőlük, azonban minél gyakrabban a látóterünkbe kerülnek. Ily módon jobban van lehetőség a megfigyelések, tapasztalatok rögzülésére, beépülésére.”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Magyar Kinga–Petik Ágota–Ruzsa Ágnes: Álljatok fel! Szövegértés!
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Oszoli-Pap Márta: Híres magyarok, magyar hírességek – Projektnap, avagy az iskolai tehetségazonosítás lehetséges színterei
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Kormos Rebeka–dr. Deák-Zsótér Boglárka: Meseösvény – környezeti nevelés mesével és játékkal
"A mesébe olyan játékokat, dalokat és mondókákat szövünk, amelyek a vizuális, auditív, taktilis és kinesztetikus érzékelés által segítik az élményszerű megélést.”
Értékelje cikkünket:
75%
25%

Trencsényi László: Példabeszéd a Tanítóképzőben XXI. századi olvasóknak a gyermekirodalomról
"Regényének hőse I. Matykó király képzeletbeli birodalmában a gyermeki jogok tisztelete az állam talpköve. Nem véletlen tehát, hogy a háború után mennyien reménykedtek egy új világban. ”
Értékelje cikkünket:

Gulyás Ágnes: A családlátogatás mérföldkő
"Amikor az én fiam elsős lett, iskolájában bevett gyakorlat volt, hogy a tanítók leendő elsőseik családját meglátogatják. Szülőként örültem ennek, úgy éreztem, tanítója tényleg meg akarja ismerni a gyerekemet, nyilván azért, hogy úgy tanítsa, úgy szóljon hozzá, ahogy az a fiamnak legjobb.”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Csillag Ferenc: Párhuzamos történetek
"Ahhoz, hogy mindennap örömmel, kíváncsisággal, tenni akarással lépjünk tanítványaink elé, nem csak pihenten, felkészülten kell az iskolába érkeznünk, de a munkahelyi légkörnek is megfelelőnek kell lennie. Igen, közérzetünk alakulásában nagy szerepe van a légkörnek. ”
Értékelje cikkünket:

Fonyódi Gábor: Detektíviskola – Kutyabajok
Értékelje cikkünket:
100%
0%