Az alábbi cikkek a Tanító 2018/3. márciusi számában olvashatók. Az idézetek az érdeklődés felkeltését szolgálják, az értékelés megalapozására önmagukban nem alkalmasak. Módszertani folyóiratunk megrendelhető itt.


Lénárd András: Mozaikok – Az infokommunikációs technológiák megjelenése és térnyerése az általános iskola kezdő szakaszában
"Jó példa ez utóbbira az interaktív tábla térnyerése, mely egy eredendően nem iskolai oktatás céljára szánt eszköz oktatásban történő elterjesztése volt, ahol nem egyszer a beruházás megelőzte a valós pedagógiai igényt, és sokszor az eszközre fordított anyagi források nem álltak arányban azzal a haszonnal, mely a tanítás során jelentkezett.”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Trencsényi László: Reflexió - csellóhangon
"A nehezen mozduló, ráadásul erőteljesen visszamerevített „délelőtti iskola” győzte le a „délután szabadcsapatait”, ahogy mondják: javarészt „eliskolásította” a délután bennmaradó gyerekek szabad idejét. Tette ezt a feladatra szűkös infrastruktúrája, jórészt a feladatra nem, alig felkészített személyi feltételrendszere miatt, s nem kevésbé egy alapvetően sivárabb, szürkébb hivatalos iskolakép jegyében.”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Gondolatok presztízsről, felelősségről, negyedszázad távlatából
"A mai világban már oly drámai mértékben változott meg a gyermeknevelés és oktatás körül minden, s ezzel együtt olyan mennyiségű új kihívás elé állítanak bennünket ebben az új világban felnövekvő gyerekeink, hogy öncélú vitákra tényleg nincs több idő. Nem az a kérdés, hogy kinek van igaza, hanem hogy más, az oktatás jelentőségét már felismerő nemzetekhez hasonlóan megtaláljuk-e mi is a magunk közös igazságait. ”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Demeter Katalin és Szegfű Mária: „A magyart is tanulni kell…” (2.)
"Annak megállapítása, hogy az ősz szó hányszor fordul elő a versben, sem a vers elemzéséhez, sem a nyelvi jelenségek tanulásához nem járul hozzá. Ráadásul egyelemű, zárt feladat. Ha ilyen kis elemszámú feladatokból áll az óra, széttöredezik, atomisztikus, nincsenek tartalmi csomópontok, a zárt feladatok pedig nem adnak lehetőséget egyéni válaszváltozatok megfogalmazására, s igen alacsony a produktivitási fokuk.”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Demeter Katalin: A projekcióról
"A pedagógiai tevékenység eredményessége nem attól függ, hogy mit gondolunk a tanulóról, milyen vonásokat tulajdonítunk neki, hanem attól, hogy milyen lehetőségeket biztosítunk fejlődéséhez. Nem arról van szó tehát, hogy a tanulónak tulajdonított vonás kedvező-e vagy kedvezőtlen. Ha alaptalanul könyvelünk el egy tanulót jónak és adunk neki jó érdemjegyeket, vagy rossznak és adunk neki gyengéket, egyaránt nem segítettük elő személyiségfejlődésüket. Gazda nélkül csináltunk számvetést -- ahogyan a szólás tartja. Azaz: mindössze a legfontosabb személyt, magát a gyereket hagytuk ki, a maga valóságában.”
Értékelje cikkünket:

G. Gődény Andrea - ¬Venyercsán Judit: Tanuljunk tanulni!
"A környezetismeret tantárgy tanítása során (is) figyelembe kell venni, hogy a gondolkodás fejlődése alsó tagozaton még nem jár ott, hogy a képi szemléletességet vagy az élményszerzést és az érzékszervi tapasztalást nélkülözhetnék a tanulási folyamatok. A munkafüzetekben, tankönyvekben egy-egy téma összefoglalására használatos felsorolás, táblázat nagyobb gyerekek számára segítség lehet, ám a verbális gondolkodás fejlődése alsó tagozaton sok gyerek esetében még közel sem jár ott, hogy a képi szemléletességet nélkülöző összefoglaló általánosan segítségül szolgálhatna a gyerekeknek. ”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Magyar Kinga – Petik Ágota – Ruzsa Ágnes: Álljatok fel! Szövegértés!
"Az itt lejegyzett feladatok fő célja, hogy az olvasástanulás minden fázisában biztosítsák azt az élményt, hogy az olvasásnak „értelme” van. Az egyébként nagyon is szükséges rendszeres gyakorló olvasás mellett a tanulók megtapasztalhatják azt, hogy a dekódolt betűsort, szósort meg is kell érteniük, mert a megszerzett információt alkalmazniuk kell: játék, feladat és tevékenykedés vár rájuk.”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Oszoli-Pap Márta: Mindennapi verslábaink
"A vers adta zeneiséget, ritmust, rímeket inkább csak a reklámok sokszor színvonaltalan versikéiből ismeri sok gyerek. Ma az úgynevezett hagyományos verstanítással nehéz megszerettetni a gyerekekkel a költészetet. Azonban, ha az első osztálytól kezdve jelen van a mindennapjukban a ritmus, a zene és a költészet, máris könnyebb dolgunk van.”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Farkasházi Csilla: Órakezdő ötletek matematikából (12.) – SET
"A játék közben több irányból is láthatják a gyerekek a síkidomokat, testeket, melyek túl sokszor szerepelnek a feladatokban, tankönyvekben ugyanolyan standard állásban. A trapéz indokolatlanul is szimmetrikus trapéz, a háromszög nagyon gyakran egyenlő oldalú vagy szárú és egyik oldala szinte mindig épp vízszintesen helyezkedik el.”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Berecz Tibor: Környezeti nevelés egy túravezető szemével
"Napjainkban a digitális világ és a városi élet komoly konkurenciája lehet a hagyományos, „játszunk kint a szabadban” típusú kikapcsolódásnak, sok család esetében fel sem merül, hogy szombaton kirándulni, vagy valamilyen természetismereti programra induljanak. Itt értékelődik fel egyre jobban az iskola és a pedagógus szerepe...”
Értékelje cikkünket:

Tóth István: Vízhez szoktató úszás
"Amikor azt olvassuk, hogy „mi lesz a másik 50%-kal? Ha nem a megfelelő módszereket, a jóval lassabb haladási ütemet, játékos feladatokat alkalmazunk, őket elveszítjük…”, akkor el kell gondolkodjunk: vajon mindez nem merülhet fel a matematika, az olvasás vagy bármely „tantárgy” kapcsán az iskolába lépés első napjától kezdődően?”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Csillag Ferenc: Párhuzamos történetek
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Fonyódi Gábor: Detektíviskola – Nyomravezető fényképek
Értékelje cikkünket:
100%
0%