Az alábbi cikkek a Tanító 2019/1. januári számában olvashatók. Az idézetek az érdeklődés felkeltését szolgálják, az értékelés megalapozására önmagukban nem alkalmasak. Módszertani folyóiratunk megrendelhető itt.


Kolosai Nedda: Azt hiszem… legyünk esőcsinálók!
"A változásokkal való szembesülés fontos kérdése, hogy a felsõoktatás szereplõi, elsõsorban maguk az oktatók hogyan értelmezik a tanulási folyamatokat, az elérni kívánt tudást, ezzel összefüggésben hogyan szervezik meg a hallgatóik tanulását?”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Szemelvények a NAT-tervezet tanítókat érintő fejezeteiből
"Amennyiben az adott pedagógus több tantárgyat tanít, saját döntési szabadsága és egyben felelõssége, hogy rugalmas óraszervezéssel milyen formában szervezi meg a tanórai feladatokat, a tartalmak differenciált kezelését, a tanulók jellemzõihez igazodó foglalkozásokat.”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Demeter Katalin: Ismétlés vagy gyakorlás a tudás anyja?
"Gyakran tapasztaljuk ugyanis, hogy a nevelõ a feladat elhangzása után adja meg a tanuló érdeklõdésére a szükséges instrukciókat: A munkafüzetben dolgozzatok! Fekete ceruzával írjatok! Nem szabad radírozni! Stb. A munka utólagos „megszervezése” viszont feledteti a feladatot. A helyes sorrend tehát a tanulói tevékenység pontos megszervezése, majd a feladat közlése. Egyszer.”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Oszoli-Pap Márta: Érték-tár
"Az osztályba érkező gyerekeknek azért is nehéz az átmenet az óvoda és az iskola között, mert az önmagukról kialakult kép változhat. Éppen ezért, hogy ezt megkönnyítsem mind a gyermek, mind a szülõ számára, az új elsőseimnek egy éven keresztül havonta szöveges értékelést írok.”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

A félévi értékelések elé - gondolatok Hunyady Györgyné és M. Nádasi Mária tanulmányából
"A gyermek ebben a visszajelzési folyamatban a legvédtelenebb. A szakirodalom szerint az iskolai évek kezdeti szakaszában alakul ki a személyiség stabil, késõbb nehezen befolyásolható jellemzõjeként a személyiség önértékelése, hogy kudarckerülõ, vagy éppen sikerorientált lesz-e.”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Koczkáné Sárközi Ilona - Kovács Hajnalka: Báb és vizuális kommunikáció (2.)
"Azt gondolhatnánk, hogy a síkbábok készítése sokkal egyszerûbb feladat, mint a plasztikus báboké. Márpedig, ha végigjárjuk ezt az utat, több vizuális prob- lémával is szembesülhetünk.”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Móricz Márk: Kaleidoszkóp - Kis lépés az emberiségnek, nagy lépés nekem
"Elég stabil a megítélése annak, hogy a színező elengedhetetlen az íráskészség fejlesztéséhez. Én ebben már kevésbé vagyok biztos, de ha már szükséges, akkor nagyon meg kell válogatnunk, hogy mit teszünk a gyerek elé. Nem mondhatjuk, hogy mindegy, csak színezzen valamit, legalább addig is „elvan”. ”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Csillag Ferenc: Párhuzamos történetek
Értékelje cikkünket:

Fonyódi Gábor: Detektíviskola - Arcleolvasó
Értékelje cikkünket:
100%
0%