"A tanulás egyik alapvető feltétele, hogy a feladat összhangban legyen a tanuló adott területen meglévő tudásával.”
(Online feladatbank - közösségi összefogással; https://amappa.hu)

Tematikus kérdőívek:
A Nat módosításával kapcsolatos elvárásokról
A tanítók módszertani felkészültségéről
Detektíviskola
Konzultáció az iskoláról
Óvoda-iskola átmenet

ÚJ - Olvasói kérdőívünk letölthető ide kattintva: http://tanitonline.hu/uploads/2907/olvasói_kérdőív_kész.docx

Kérdéseinket folyamatosan frissítjük, de egy-egy új szavazás indításával az előzőeket sem zárjuk le annak érdekében, hogy bárki, bármikor véleményt formálhasson a régebbiekről is. Legyél partnerünk Te is a közös nevezők keresésében és megfogalmazásában! Fogalmazd meg Te is azokat a szakmai kérdéseket, amelyekről szeretnéd megtudni kollégáid véleményét! Várjuk javaslataidat a tanito@sprintkiado.hu címen. Valamelyik kérdéshez bővebb hozzászólást fogalmaztál meg? Küldd el ezt is, hogy közzétehessük a honlapunkon!

(Bővebben...)

Tudtad, hogy elkészült a MAPPA (www.amappa.hu), amivel néhány kattintással összeállíthatod a differenciált képességfejlesztésre alkalmas feladatsorokat?
81% (21 db)
8% (2 db)
12% (3 db)
Az életkori sajátosságok figyelbevételével alsó tagozaton naponta maximum mennyi lehetne a tanórai munkára és házi feladat elkészítésére együttesen fordítható idő?
17% (34 db)
77% (156 db)
5% (11 db)
0% (1 db)
Egyetértesz azzal, hogy a magyar közoktatás korszerűsítése csak a társadalom nyomására, a pártpolitikai érdekeken való felülemelkedés kikényszerítésével érhető el?
94% (159 db)
6% (10 db)
Méltányosság, felkészült és megbecsült pedagógusok, korszerű pedagógiai módszerek és infrastruktúra — Mennyi esélyt látsz a 2030-ra felvázolt kormányzati jövőkép megvalósulására?
10% (7 db)
6% (4 db)
75% (54 db)
10% (7 db)
Segítené a napi felkészülésedet egy olyan online feladatbank, amiből néhány perc alatt összeállíthatnál differenciált képességfejlesztésre alkalmas feladatsorokat?
4% (93 db)
1% (13 db)
95% (2383 db)
1% (27 db)
Mit gondolsz a Tanító megszűnéséről?
0% (0 db)
35% (21 db)
65% (39 db)
0% (0 db)
Alsó tagozaton mire érdemes használni a nyakunkba szakadt távoktatást ?
24% (16 db)
10% (7 db)
66% (45 db)
Kinek a felelőssége a közoktatás korszerűsítése?
6% (2 db)
0% (0 db)
91% (30 db)
3% (1 db)
Sikerült, amit annak idején még közösen elterveztünk? Gyermekközpontú, a gyerekek szükségleteit a korábbinál sokkal inkább szem előtt tartó iskolákat, pedagógiai gyakorlatot szerettünk volna megvalósítani. Ezt ígértük…, mindannyian.
0% (0 db)
74% (29 db)
23% (9 db)
3% (1 db)
Mi az iskolai nevelés legfőbb feladata: a társadalmilag vagy egyénileg eredményes magatartás kialakítása?
5% (3 db)
0% (0 db)
95% (59 db)
0% (0 db)
Jó, hogy van a pedagógusnap?
38% (26 db)
58% (40 db)
4% (3 db)
A gyerekek túlterheltsége szubjektív, a valós adatokkal nehezen vagy egyáltalán nem alátámasztható sztereotípia?
13% (41 db)
82% (268 db)
6% (19 db)
Jó ötlet, hogy a kitűnő tanulók idén is ingyen utazhatnak a budapesti Gyermekvasúton?
15% (22 db)
27% (39 db)
46% (67 db)
12% (18 db)
Tapasztalataid szerint miyen típusú problémák aránya nőtt leginkább az utóbbi években?
39% (79 db)
16% (33 db)
16% (33 db)
28% (57 db)
A legutóbbi évtizedben nőtt az atipikus fejlődést mutató gyerekek aránya?
14% (15 db)
13% (14 db)
73% (77 db)
Pedagógus és szülő között milyen viszony kialakítása volna kívánatos?
68% (85 db)
12% (15 db)
20% (25 db)
Az MTA elnöke szerint „az utolsó pillanatban vagyunk, hogy tegyünk valamit az oktatás érdekében”. Szerinted is ilyen nagy a baj?
11% (26 db)
66% (157 db)
17% (41 db)
5% (13 db)
Van olyan alapvető módszertani kérdés, amiben a tanítói szakma közös nevezőre jutott, így abban egységesnek nevezhető szakmai álláspontot tudnánk képviselni?
18% (29 db)
57% (90 db)
12% (19 db)
12% (19 db)
Milyen szerepe van a játéknak az iskoláskor kezdő szakaszában?
77% (207 db)
6% (15 db)
12% (33 db)
6% (15 db)
Mi jelent nagyobb veszélyt az alsó tagozaton?
76% (149 db)
10% (20 db)
14% (27 db)
Mi az alsó tagozat legfontosabb feladata?
26% (52 db)
8% (15 db)
60% (118 db)
7% (13 db)
Tapasztalataid szerint mi a jellemző: csak indokolt esetben sorakoztatjuk a gyerekeket?
18% (34 db)
52% (98 db)
30% (57 db)
Hogyan üljenek a gyerekek óra elején?
14% (26 db)
9% (17 db)
77% (143 db)
Indokolt megszüntetni a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő diákok (BTMN) osztályzás alóli felmentésének lehetőségét? 2.
11% (22 db)
63% (126 db)
13% (26 db)
13% (27 db)
Indokolt megszüntetni a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő diákok (BTMN) osztályzás alóli felmentésének lehetőségét?
20% (43 db)
71% (150 db)
9% (19 db)
Szükség volna egy előkészítő év bevezetésével 9 évfolyamosra bővíteni az általános iskolát?
58% (187 db)
37% (119 db)
6% (19 db)
Mi a legfőbb bűne a Mindenki című film pedagógusának?
33% (96 db)
9% (27 db)
41% (118 db)
16% (46 db)
A gyerekek önállóságra nevelése és problémamegoldó gondolkodásuk fejlődése érdekében végzett tevékenységünk általában megfelelő?
7% (20 db)
42% (114 db)
38% (103 db)
12% (33 db)
A puskázás mennyire jellemző a magyar iskolákban?
10% (28 db)
59% (171 db)
8% (24 db)
23% (65 db)
A szülők és gyerekek többsége a megfelelőnek tartott osztályzat vagy tudás megszerzését tartja fontosabbnak?
12% (34 db)
71% (195 db)
12% (32 db)
5% (14 db)
A félévi bizonyítványok a Te iskoládban reális képet adnak a gyerekek iskolai teljesítményéről?
36% (95 db)
56% (146 db)
8% (20 db)
A valamennyi tanuló fejlődését támogató, hatékony tanulásszervezés megvalósításához a külső vagy belső feltételek hiányoznak inkább?
60% (170 db)
32% (91 db)
8% (22 db)
A feltételek rendelkezésre állnak a tanítók többsége számára a valamennyi tanuló fejlődését támogató tanulási folyamat tervezéséhez és irányításához?
9% (23 db)
85% (216 db)
6% (16 db)
Mit érthetünk differenciáláson a pedagógiai munkában?
13% (33 db)
6% (16 db)
80% (199 db)
Kaphatnak több szerepet a tanulók az oktatási folyamat alakításában, akár még a szervezési módok megválasztását is befolyásolhatják?
7% (18 db)
20% (53 db)
74% (199 db)
Mennyire befolyásolhatják a tanító módszerei a tanulók motivációs szintjét?
8% (20 db)
85% (220 db)
7% (18 db)
Mekkora a tanulói motiváció jelentősége a tanulás hatékonysága szempontjából?
87% (219 db)
7% (18 db)
6% (14 db)
Kötetlen, szabad beszélgetésre szükséges napi szinten időt tervezni a tanítás részeként?
5% (13 db)
18% (45 db)
77% (195 db)
A tanítók munkája nem igényel éppoly magas szintű szakmai felkészültséget, mint a tanároké, ezért indokolt minőségi különbséget tenni közöttük? (Lásd: felvételi ponthatárok, a képzés színvonala, bérezés.)
5% (15 db)
90% (277 db)
5% (15 db)
A tanítás minősége, a tanító módszertani felkészültsége befolyásolhatja a tanuló fejlődését olyan mértékben, mint a családi háttér?
72% (234 db)
23% (75 db)
4% (14 db)
Meseolvasásra muszáj időt szakítanunk a tanórák részeként?
6% (15 db)
79% (214 db)
15% (42 db)
A tanítók óraterveit általánosságban mennyire határozza meg a tanulók egyéni szükségleteihez való alkalmazkodás igénye?
10% (28 db)
58% (170 db)
21% (62 db)
11% (32 db)
A csak aranyérmet értékelő magyar szurkolói attitűd összefügg az iskoláinkban tapasztalható hagyományos, csak a klasszikus jó tanulót (jól számol, szépen olvas és még csendes is) becsülő értékrenddel?
15% (37 db)
39% (100 db)
9% (24 db)
37% (93 db)
A 30 perces tanórák bevezetése elegendő változtatás az 1-2. osztályosok terhelésének optimalizálása érdekében?
4% (15 db)
75% (273 db)
17% (64 db)
4% (14 db)
Szerinted pedagógiai szempontból meggyőzően indokolható, hogy a vizuális kultúra tantárgyban nyújtott teljesítményt osztályzással értékeljük?
11% (29 db)
89% (227 db)
Indokolt, hogy alsó tagozaton átlagosan a teljes magyar óraszám 18,3%-át, összesen 153 nyelvtanórát tartunk?
12% (40 db)
72% (249 db)
8% (28 db)
9% (30 db)
Melyik tantárgy óraszámát kellene csökkenteni az alsó tagozaton? I. (További válaszlehetőségek a II. kérdőíven.)
8% (24 db)
29% (93 db)
57% (181 db)
7% (22 db)
Melyik tantárgy óraszámát kellene csökkenteni az alsó tagozaton? II.
14% (35 db)
10% (26 db)
62% (161 db)
14% (37 db)
Indokolt-e különbséget tenni a tanultak felidézésére fókuszáló tanulásirányítási szemlélet és a gyakorlatorientált, problémamegoldásra koncentráló szemlélet között?
19% (55 db)
65% (186 db)
10% (29 db)
6% (18 db)
Mi a legfőbb szerepe a pontozásnak (jutalommatricáknak, pecséteknek) az 1-2. évfolyam tanítói munkájában?
48% (148 db)
11% (35 db)
34% (106 db)
6% (19 db)
Tapasztalataid szerint a beiskolázás szabályainak módosítása óta változott az iskolaéretlen 1. osztályosok száma?
6% (29 db)
12% (62 db)
74% (390 db)
8% (43 db)
A matematika tanmeneted ütemezése, előírt időkeretei megfelelnek a saját osztályod optimális haladási tempójának?
6% (33 db)
18% (104 db)
68% (394 db)
8% (47 db)
Milyen keretek között kellene megvalósítani a mindennapos éneklést?
3% (17 db)
57% (279 db)
22% (109 db)
17% (83 db)
Mi a célravezető reakció folyamatosan ismétlődő magatartási probléma esetén?
4% (20 db)
69% (331 db)
8% (37 db)
19% (89 db)
Mit várjunk el az 1. osztályos gyerekektől az ebédlőben?
94% (546 db)
6% (33 db)
A Te iskoládban a gyerekek ebédeléséhez sikerül biztosítani a megfelelő körülményeket (optimális időpont, elegendő időtartam)?
43% (274 db)
10% (62 db)
27% (174 db)
20% (128 db)
A következő tankönyvi szöveg módszertanilag helyes vagy hibás? "A 10+10 szorzásként röviden leírható így: 2*10"
72% (313 db)
28% (124 db)
1-2. évfolyamon maximum mennyi lehetne a tanórai munkára és házi feladat elkészítésére együttesen fordítandó idő?
34% (310 db)
57% (519 db)
7% (67 db)
2% (15 db)
Az 1-2. évfolyamos gyerekek heti tanítási óraszámát
4% (37 db)
4% (35 db)
93% (911 db)
Munkád hatékonyságának növeléséhez az alábbiak közül mi járulhatna hozzá leginkább? 2.
12% (119 db)
85% (852 db)
3% (35 db)
Az alábbiak közül mi járulhatna hozzá munkád hatékonyságának növeléséhez? 1.
21% (188 db)
6% (53 db)
73% (653 db)
A tanító szempontjából mit tartasz a legnehezebb feladatnak a tanórákon?
9% (94 db)
10% (99 db)
69% (722 db)
12% (125 db)
Mi a véleményed a gyerekek egyéni haladási tempójának figyelembevételéről?
12% (131 db)
7% (82 db)
2% (18 db)
79% (882 db)