"A ritmusos halandzsaszöveghez kötött mozdulatsor tartozik. A gyerekek annyira megkedvelték a játékot s a hozzá tartozó szöveget, hogy a későbbiek során szerteágazó feladatsor nőtt köré – nem kis részben az ő kezdeményezésükre, saját ötleteik alapján.”
(Ruzsa Ágnes: Battantyú, Tanító 2019. szeptember-október)

Tematikus kérdőívek:
A Nat módosításával kapcsolatos elvárásokról
A tanítók módszertani felkészültségéről
Detektíviskola
Óvoda-iskola átmenet

ÚJ - Olvasói kérdőívünk letölthető ide kattintva: http://tanitonline.hu/uploads/2907/olvasói_kérdőív_kész.docx

Kérdéseinket folyamatosan frissítjük, de egy-egy új szavazás indításával az előzőeket sem zárjuk le annak érdekében, hogy bárki, bármikor véleményt formálhasson a régebbiekről is. Legyél partnerünk Te is a közös nevezők keresésében és megfogalmazásában! Fogalmazd meg Te is azokat a szakmai kérdéseket, amelyekről szeretnéd megtudni kollégáid véleményét! Várjuk javaslataidat a tanito@sprintkiado.hu címen. Valamelyik kérdéshez bővebb hozzászólást fogalmaztál meg? Küldd el ezt is, hogy közzétehessük a honlapunkon vagy akár a folyóiratban!

(Bővebben...)

Sikerült, amit annak idején még közösen elterveztünk? Gyermekközpontú, a gyerekek szükségleteit a korábbinál sokkal inkább szem előtt tartó iskolákat, pedagógiai gyakorlatot szerettünk volna megvalósítani. Ezt ígértük…, mindannyian.
0% (0 db)
80% (4 db)
20% (1 db)
0% (0 db)
Mi az iskolai nevelés legfőbb feladata: a társadalmilag vagy egyénileg eredményes magatartás kialakítása?
10% (3 db)
0% (0 db)
90% (28 db)
0% (0 db)
Jó, hogy van a pedagógusnap?
35% (11 db)
61% (19 db)
3% (1 db)
A gyerekek túlterheltsége szubjektív, a valós adatokkal nehezen vagy egyáltalán nem alátámasztható sztereotípia?
15% (27 db)
77% (141 db)
8% (15 db)
Jó ötlet, hogy a kitűnő tanulók idén is ingyen utazhatnak a budapesti Gyermekvasúton?
17% (19 db)
29% (33 db)
41% (47 db)
14% (16 db)
Tapasztalataid szerint miyen típusú problémák aránya nőtt leginkább az utóbbi években?
38% (65 db)
18% (31 db)
19% (32 db)
24% (41 db)
A legutóbbi évtizedben nőtt az atipikus fejlődést mutató gyerekek aránya?
20% (15 db)
18% (14 db)
62% (47 db)
Pedagógus és szülő között milyen viszony kialakítása volna kívánatos?
65% (62 db)
15% (14 db)
20% (19 db)
Az MTA elnöke szerint „az utolsó pillanatban vagyunk, hogy tegyünk valamit az oktatás érdekében”. Szerinted is ilyen nagy a baj?
11% (23 db)
65% (134 db)
18% (37 db)
6% (13 db)
Van olyan alapvető módszertani kérdés, amiben a tanítói szakma közös nevezőre jutott, így abban egységesnek nevezhető szakmai álláspontot tudnánk képviselni?
19% (24 db)
54% (69 db)
13% (16 db)
15% (19 db)
Milyen szerepe van a játéknak az iskoláskor kezdő szakaszában?
76% (182 db)
6% (14 db)
12% (29 db)
6% (15 db)
Mi jelent nagyobb veszélyt az alsó tagozaton?
75% (124 db)
12% (20 db)
13% (22 db)
Mi az alsó tagozat legfontosabb feladata?
25% (41 db)
8% (14 db)
59% (98 db)
8% (13 db)
Tapasztalataid szerint mi a jellemző: csak indokolt esetben sorakoztatjuk a gyerekeket?
18% (29 db)
51% (82 db)
31% (49 db)
Hogyan üljenek a gyerekek óra elején?
14% (23 db)
11% (17 db)
75% (119 db)
Indokolt megszüntetni a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő diákok (BTMN) osztályzás alóli felmentésének lehetőségét? 2.
11% (20 db)
59% (104 db)
14% (25 db)
15% (26 db)
Indokolt megszüntetni a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő diákok (BTMN) osztályzás alóli felmentésének lehetőségét?
21% (40 db)
69% (129 db)
10% (18 db)
Szükség volna egy előkészítő év bevezetésével 9 évfolyamosra bővíteni az általános iskolát?
56% (168 db)
37% (112 db)
6% (19 db)
Mi a legfőbb bűne a Mindenki című film pedagógusának?
32% (85 db)
10% (27 db)
42% (111 db)
16% (41 db)
A gyerekek önállóságra nevelése és problémamegoldó gondolkodásuk fejlődése érdekében végzett tevékenységünk általában megfelelő?
8% (19 db)
42% (101 db)
37% (91 db)
13% (32 db)
A puskázás mennyire jellemző a magyar iskolákban?
10% (25 db)
59% (154 db)
9% (23 db)
23% (60 db)
A szülők és gyerekek többsége a megfelelőnek tartott osztályzat vagy tudás megszerzését tartja fontosabbnak?
14% (34 db)
69% (172 db)
12% (29 db)
6% (14 db)
A félévi bizonyítványok a Te iskoládban reális képet adnak a gyerekek iskolai teljesítményéről?
36% (85 db)
56% (132 db)
8% (18 db)
A valamennyi tanuló fejlődését támogató, hatékony tanulásszervezés megvalósításához a külső vagy belső feltételek hiányoznak inkább?
58% (150 db)
34% (88 db)
8% (21 db)
A feltételek rendelkezésre állnak a tanítók többsége számára a valamennyi tanuló fejlődését támogató tanulási folyamat tervezéséhez és irányításához?
10% (23 db)
83% (190 db)
7% (15 db)
Mit érthetünk differenciáláson a pedagógiai munkában?
13% (30 db)
7% (15 db)
80% (178 db)
Kaphatnak több szerepet a tanulók az oktatási folyamat alakításában, akár még a szervezési módok megválasztását is befolyásolhatják?
7% (18 db)
20% (48 db)
73% (179 db)
Mennyire befolyásolhatják a tanító módszerei a tanulók motivációs szintjét?
9% (20 db)
85% (197 db)
7% (16 db)
Mekkora a tanulói motiváció jelentősége a tanulás hatékonysága szempontjából?
86% (194 db)
8% (17 db)
6% (14 db)
Kötetlen, szabad beszélgetésre szükséges napi szinten időt tervezni a tanítás részeként?
6% (13 db)
19% (44 db)
75% (172 db)
A tanítók munkája nem igényel éppoly magas szintű szakmai felkészültséget, mint a tanároké, ezért indokolt minőségi különbséget tenni közöttük? (Lásd: felvételi ponthatárok, a képzés színvonala, bérezés.)
5% (15 db)
89% (251 db)
5% (15 db)
A tanítás minősége, a tanító módszertani felkészültsége befolyásolhatja a tanuló fejlődését olyan mértékben, mint a családi háttér?
70% (210 db)
25% (74 db)
5% (14 db)
Meseolvasásra muszáj időt szakítanunk a tanórák részeként?
6% (14 db)
77% (191 db)
17% (42 db)
A tanítók óraterveit általánosságban mennyire határozza meg a tanulók egyéni szükségleteihez való alkalmazkodás igénye?
9% (24 db)
58% (155 db)
21% (56 db)
12% (32 db)
A csak aranyérmet értékelő magyar szurkolói attitűd összefügg az iskoláinkban tapasztalható hagyományos, csak a klasszikus jó tanulót (jól számol, szépen olvas és még csendes is) becsülő értékrenddel?
16% (36 db)
37% (85 db)
9% (22 db)
38% (89 db)
A 30 perces tanórák bevezetése elegendő változtatás az 1-2. osztályosok terhelésének optimalizálása érdekében?
4% (15 db)
74% (251 db)
18% (60 db)
4% (14 db)
Szerinted pedagógiai szempontból meggyőzően indokolható, hogy a vizuális kultúra tantárgyban nyújtott teljesítményt osztályzással értékeljük?
12% (27 db)
88% (204 db)
Indokolt, hogy alsó tagozaton átlagosan a teljes magyar óraszám 18,3%-át, összesen 153 nyelvtanórát tartunk?
11% (36 db)
71% (230 db)
8% (27 db)
9% (29 db)
Melyik tantárgy óraszámát kellene csökkenteni az alsó tagozaton? I. (További válaszlehetőségek a II. kérdőíven.)
8% (24 db)
29% (87 db)
55% (164 db)
7% (21 db)
Melyik tantárgy óraszámát kellene csökkenteni az alsó tagozaton? II.
14% (33 db)
10% (24 db)
62% (147 db)
14% (34 db)
Indokolt-e különbséget tenni a tanultak felidézésére fókuszáló tanulásirányítási szemlélet és a gyakorlatorientált, problémamegoldásra koncentráló szemlélet között?
19% (50 db)
64% (169 db)
10% (27 db)
7% (18 db)
Mi a legfőbb szerepe a pontozásnak (jutalommatricáknak, pecséteknek) az 1-2. évfolyam tanítói munkájában?
47% (132 db)
11% (32 db)
35% (100 db)
7% (19 db)
Tapasztalataid szerint a beiskolázás szabályainak módosítása óta változott az iskolaéretlen 1. osztályosok száma?
6% (29 db)
12% (60 db)
74% (368 db)
8% (42 db)
A matematika tanmeneted ütemezése, előírt időkeretei megfelelnek a saját osztályod optimális haladási tempójának?
6% (32 db)
17% (96 db)
69% (381 db)
8% (46 db)
Milyen keretek között kellene megvalósítani a mindennapos éneklést?
3% (16 db)
56% (260 db)
22% (104 db)
18% (83 db)
Mi a célravezető reakció folyamatosan ismétlődő magatartási probléma esetén?
4% (20 db)
68% (309 db)
8% (37 db)
19% (86 db)
Mit várjunk el az 1. osztályos gyerekektől az ebédlőben?
94% (521 db)
6% (33 db)
A Te iskoládban a gyerekek ebédeléséhez sikerül biztosítani a megfelelő körülményeket (optimális időpont, elegendő időtartam)?
43% (264 db)
10% (60 db)
27% (165 db)
20% (123 db)
A következő tankönyvi szöveg módszertanilag helyes vagy hibás? "A 10+10 szorzásként röviden leírható így: 2*10"
71% (295 db)
29% (118 db)
1-2. évfolyamon maximum mennyi lehetne a tanórai munkára és házi feladat elkészítésére együttesen fordítandó idő?
35% (308 db)
56% (496 db)
7% (66 db)
2% (15 db)
Az 1-2. évfolyamos gyerekek heti tanítási óraszámát
4% (34 db)
4% (34 db)
93% (890 db)
Munkád hatékonyságának növeléséhez az alábbiak közül mi járulhatna hozzá leginkább? 2.
12% (116 db)
85% (830 db)
4% (35 db)
Az alábbiak közül mi járulhatna hozzá munkád hatékonyságának növeléséhez? 1.
21% (178 db)
6% (52 db)
74% (638 db)
A tanító szempontjából mit tartasz a legnehezebb feladatnak a tanórákon?
8% (74 db)
9% (83 db)
70% (628 db)
13% (118 db)
Mi a véleményed a gyerekek egyéni haladási tempójának figyelembevételéről?
12% (130 db)
7% (76 db)
2% (18 db)
79% (864 db)