"Régóta égetően hiányzik egy feladatbank, ahol a Nat képességfejlesztési feladatainak megfelelő rendszerezésben jelennek meg az egyes gyerekek fejlődésének támogatására alkalmas feladatok.”
(Online feladatbank - közösségi összefogással)

Tematikus kérdőívek:
A Nat módosításával kapcsolatos elvárásokról
A tanítók módszertani felkészültségéről
Detektíviskola
Konzultáció az iskoláról
Óvoda-iskola átmenet

ÚJ - Olvasói kérdőívünk letölthető ide kattintva: http://tanitonline.hu/uploads/2907/olvasói_kérdőív_kész.docx

Kérdéseinket folyamatosan frissítjük, de egy-egy új szavazás indításával az előzőeket sem zárjuk le annak érdekében, hogy bárki, bármikor véleményt formálhasson a régebbiekről is. Legyél partnerünk Te is a közös nevezők keresésében és megfogalmazásában! Fogalmazd meg Te is azokat a szakmai kérdéseket, amelyekről szeretnéd megtudni kollégáid véleményét! Várjuk javaslataidat a tanito@sprintkiado.hu címen. Valamelyik kérdéshez bővebb hozzászólást fogalmaztál meg? Küldd el ezt is, hogy közzétehessük a honlapunkon vagy akár a folyóiratban!

(Bővebben...)

Méltányosság, felkészült és megbecsült pedagógusok, korszerű pedagógiai módszerek és infrastruktúra — Mennyi esélyt látsz a 2030-ra felvázolt kormányzati jövőkép megvalósulására?
10% (7 db)
6% (4 db)
75% (52 db)
9% (6 db)
Segítené a napi felkészülésedet egy olyan online feladatbank, amiből néhány perc alatt összeállíthatnál differenciált képességfejlesztésre alkalmas feladatsorokat?
4% (80 db)
1% (11 db)
95% (2080 db)
1% (26 db)
Mit gondolsz a Tanító megszűnéséről?
0% (0 db)
36% (21 db)
64% (37 db)
0% (0 db)
Alsó tagozaton mire érdemes használni a nyakunkba szakadt távoktatást ?
24% (16 db)
11% (7 db)
65% (43 db)
Kinek a felelőssége a közoktatás korszerűsítése?
6% (2 db)
0% (0 db)
90% (28 db)
3% (1 db)
Sikerült, amit annak idején még közösen elterveztünk? Gyermekközpontú, a gyerekek szükségleteit a korábbinál sokkal inkább szem előtt tartó iskolákat, pedagógiai gyakorlatot szerettünk volna megvalósítani. Ezt ígértük…, mindannyian.
0% (0 db)
73% (27 db)
24% (9 db)
3% (1 db)
Mi az iskolai nevelés legfőbb feladata: a társadalmilag vagy egyénileg eredményes magatartás kialakítása?
5% (3 db)
0% (0 db)
95% (57 db)
0% (0 db)
Jó, hogy van a pedagógusnap?
38% (23 db)
57% (34 db)
5% (3 db)
A gyerekek túlterheltsége szubjektív, a valós adatokkal nehezen vagy egyáltalán nem alátámasztható sztereotípia?
13% (41 db)
82% (266 db)
6% (19 db)
Jó ötlet, hogy a kitűnő tanulók idén is ingyen utazhatnak a budapesti Gyermekvasúton?
15% (22 db)
27% (39 db)
45% (65 db)
13% (18 db)
Tapasztalataid szerint miyen típusú problémák aránya nőtt leginkább az utóbbi években?
39% (78 db)
17% (33 db)
17% (33 db)
28% (56 db)
A legutóbbi évtizedben nőtt az atipikus fejlődést mutató gyerekek aránya?
14% (15 db)
13% (14 db)
72% (75 db)
Pedagógus és szülő között milyen viszony kialakítása volna kívánatos?
67% (83 db)
12% (15 db)
20% (25 db)
Az MTA elnöke szerint „az utolsó pillanatban vagyunk, hogy tegyünk valamit az oktatás érdekében”. Szerinted is ilyen nagy a baj?
11% (26 db)
66% (155 db)
17% (41 db)
6% (13 db)
Van olyan alapvető módszertani kérdés, amiben a tanítói szakma közös nevezőre jutott, így abban egységesnek nevezhető szakmai álláspontot tudnánk képviselni?
19% (29 db)
57% (88 db)
12% (19 db)
12% (19 db)
Milyen szerepe van a játéknak az iskoláskor kezdő szakaszában?
76% (205 db)
6% (15 db)
12% (33 db)
6% (15 db)
Mi jelent nagyobb veszélyt az alsó tagozaton?
76% (147 db)
10% (20 db)
14% (27 db)
Mi az alsó tagozat legfontosabb feladata?
27% (52 db)
8% (15 db)
59% (116 db)
7% (13 db)
Tapasztalataid szerint mi a jellemző: csak indokolt esetben sorakoztatjuk a gyerekeket?
18% (34 db)
51% (96 db)
30% (57 db)
Hogyan üljenek a gyerekek óra elején?
14% (26 db)
9% (17 db)
77% (141 db)
Indokolt megszüntetni a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő diákok (BTMN) osztályzás alóli felmentésének lehetőségét? 2.
11% (22 db)
62% (124 db)
13% (26 db)
14% (27 db)
Indokolt megszüntetni a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő diákok (BTMN) osztályzás alóli felmentésének lehetőségét?
20% (43 db)
70% (148 db)
9% (19 db)
Szükség volna egy előkészítő év bevezetésével 9 évfolyamosra bővíteni az általános iskolát?
58% (186 db)
37% (118 db)
6% (19 db)
Mi a legfőbb bűne a Mindenki című film pedagógusának?
34% (96 db)
9% (27 db)
41% (117 db)
16% (45 db)
A gyerekek önállóságra nevelése és problémamegoldó gondolkodásuk fejlődése érdekében végzett tevékenységünk általában megfelelő?
7% (20 db)
43% (114 db)
38% (101 db)
12% (33 db)
A puskázás mennyire jellemző a magyar iskolákban?
10% (28 db)
59% (170 db)
8% (24 db)
22% (64 db)
A szülők és gyerekek többsége a megfelelőnek tartott osztályzat vagy tudás megszerzését tartja fontosabbnak?
12% (34 db)
71% (193 db)
12% (32 db)
5% (14 db)
A félévi bizonyítványok a Te iskoládban reális képet adnak a gyerekek iskolai teljesítményéről?
37% (95 db)
56% (144 db)
8% (20 db)
A valamennyi tanuló fejlődését támogató, hatékony tanulásszervezés megvalósításához a külső vagy belső feltételek hiányoznak inkább?
60% (168 db)
32% (91 db)
8% (22 db)
A feltételek rendelkezésre állnak a tanítók többsége számára a valamennyi tanuló fejlődését támogató tanulási folyamat tervezéséhez és irányításához?
9% (23 db)
85% (214 db)
6% (16 db)
Mit érthetünk differenciáláson a pedagógiai munkában?
13% (33 db)
7% (16 db)
80% (197 db)
Kaphatnak több szerepet a tanulók az oktatási folyamat alakításában, akár még a szervezési módok megválasztását is befolyásolhatják?
7% (18 db)
20% (53 db)
74% (197 db)
Mennyire befolyásolhatják a tanító módszerei a tanulók motivációs szintjét?
8% (20 db)
85% (218 db)
7% (18 db)
Mekkora a tanulói motiváció jelentősége a tanulás hatékonysága szempontjából?
87% (217 db)
7% (18 db)
6% (14 db)
Kötetlen, szabad beszélgetésre szükséges napi szinten időt tervezni a tanítás részeként?
5% (13 db)
18% (45 db)
77% (193 db)
A tanítók munkája nem igényel éppoly magas szintű szakmai felkészültséget, mint a tanároké, ezért indokolt minőségi különbséget tenni közöttük? (Lásd: felvételi ponthatárok, a képzés színvonala, bérezés.)
5% (15 db)
90% (275 db)
5% (15 db)
A tanítás minősége, a tanító módszertani felkészültsége befolyásolhatja a tanuló fejlődését olyan mértékben, mint a családi háttér?
72% (232 db)
23% (75 db)
4% (14 db)
Meseolvasásra muszáj időt szakítanunk a tanórák részeként?
6% (15 db)
79% (212 db)
16% (42 db)
A tanítók óraterveit általánosságban mennyire határozza meg a tanulók egyéni szükségleteihez való alkalmazkodás igénye?
10% (28 db)
58% (168 db)
21% (62 db)
11% (32 db)
A csak aranyérmet értékelő magyar szurkolói attitűd összefügg az iskoláinkban tapasztalható hagyományos, csak a klasszikus jó tanulót (jól számol, szépen olvas és még csendes is) becsülő értékrenddel?
15% (37 db)
39% (99 db)
10% (24 db)
37% (92 db)
A 30 perces tanórák bevezetése elegendő változtatás az 1-2. osztályosok terhelésének optimalizálása érdekében?
4% (15 db)
74% (271 db)
18% (64 db)
4% (14 db)
Szerinted pedagógiai szempontból meggyőzően indokolható, hogy a vizuális kultúra tantárgyban nyújtott teljesítményt osztályzással értékeljük?
11% (29 db)
89% (225 db)
Indokolt, hogy alsó tagozaton átlagosan a teljes magyar óraszám 18,3%-át, összesen 153 nyelvtanórát tartunk?
12% (40 db)
72% (247 db)
8% (28 db)
9% (30 db)
Melyik tantárgy óraszámát kellene csökkenteni az alsó tagozaton? I. (További válaszlehetőségek a II. kérdőíven.)
8% (24 db)
29% (93 db)
56% (179 db)
7% (22 db)
Melyik tantárgy óraszámát kellene csökkenteni az alsó tagozaton? II.
13% (34 db)
10% (26 db)
62% (160 db)
14% (37 db)
Indokolt-e különbséget tenni a tanultak felidézésére fókuszáló tanulásirányítási szemlélet és a gyakorlatorientált, problémamegoldásra koncentráló szemlélet között?
19% (55 db)
64% (184 db)
10% (29 db)
6% (18 db)
Mi a legfőbb szerepe a pontozásnak (jutalommatricáknak, pecséteknek) az 1-2. évfolyam tanítói munkájában?
48% (146 db)
11% (35 db)
35% (106 db)
6% (19 db)
Tapasztalataid szerint a beiskolázás szabályainak módosítása óta változott az iskolaéretlen 1. osztályosok száma?
6% (29 db)
12% (62 db)
74% (388 db)
8% (43 db)
A matematika tanmeneted ütemezése, előírt időkeretei megfelelnek a saját osztályod optimális haladási tempójának?
6% (33 db)
18% (104 db)
68% (392 db)
8% (47 db)
Milyen keretek között kellene megvalósítani a mindennapos éneklést?
3% (17 db)
57% (277 db)
22% (109 db)
17% (83 db)
Mi a célravezető reakció folyamatosan ismétlődő magatartási probléma esetén?
4% (20 db)
69% (329 db)
8% (37 db)
19% (89 db)
Mit várjunk el az 1. osztályos gyerekektől az ebédlőben?
94% (544 db)
6% (33 db)
A Te iskoládban a gyerekek ebédeléséhez sikerül biztosítani a megfelelő körülményeket (optimális időpont, elegendő időtartam)?
43% (274 db)
10% (62 db)
27% (172 db)
20% (128 db)
A következő tankönyvi szöveg módszertanilag helyes vagy hibás? "A 10+10 szorzásként röviden leírható így: 2*10"
72% (312 db)
28% (124 db)
1-2. évfolyamon maximum mennyi lehetne a tanórai munkára és házi feladat elkészítésére együttesen fordítandó idő?
34% (309 db)
57% (518 db)
7% (67 db)
2% (15 db)
Az 1-2. évfolyamos gyerekek heti tanítási óraszámát
4% (37 db)
4% (35 db)
93% (910 db)
Munkád hatékonyságának növeléséhez az alábbiak közül mi járulhatna hozzá leginkább? 2.
12% (119 db)
85% (850 db)
3% (35 db)
Az alábbiak közül mi járulhatna hozzá munkád hatékonyságának növeléséhez? 1.
21% (187 db)
6% (53 db)
73% (652 db)
A tanító szempontjából mit tartasz a legnehezebb feladatnak a tanórákon?
9% (94 db)
10% (99 db)
69% (720 db)
12% (125 db)
Mi a véleményed a gyerekek egyéni haladási tempójának figyelembevételéről?
12% (131 db)
7% (82 db)
2% (18 db)
79% (880 db)