Az alábbi cikkek a Tanító 2019/7-8. szeptember-októberi számában olvashatók. Az idézetek az érdeklődés felkeltését szolgálják, az értékelés megalapozására önmagukban nem alkalmasak. Módszertani folyóiratunk megrendelhető itt.


Az új tanév elé (A szerk.)
"Közösség vagy egyén? Fegyelem vagy szabadság, tanítás vagy motiváció, szabályozás vagy autonómia? Harminc esztendővel a rendszerváltás, tizenöttel az Európai Unióhoz való csatlakozásunk után ideje volna túllépni a hamis alternatívákon. ”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Bábosik István: Neveléselmélet - részletek, Tanító 2019. szeptember-október
"Ami az intellektuális-művelődési tevékenységet illeti, ennek megerősítése nem mást jelent, mint a tanulás megszerettetését, a tanulás, az ismeretek bővítése és megújítása iránti nyitottságot.”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Fejér Zsolt: Azt hiszem – pedagógiai közhelyekről, mellékesnek tűnő részletekről (1.)
"Nem emlékszem, hogy tanulmányaim során bármikor is szóba került volna, hogy hogyan teremtődik a csend, nyugalom, elmélyült tevékenykedésre alkalmas légkör egy osztályban, de tantestületi értekezletek témájaként sem emlékszem ilyesmire. Mintha ez magától értetődő volna, de legalábbis – valamiféle hallgatólagos megállapodás alapján – annak kellene tekintenünk. Főiskolás korunkban talán azzal nyugtattuk magunkat, hogy az ilyesmit bizonyára nem tanulja, hanem egy idő után egyszer csak tudja majd az ember.”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

MTA-SZTE Természettudomány Tanítása Kutatócsoport: Színes kémiai kísérletek
"A megoldáshoz kapcsolatot kell teremteniük a természetben megfigyelhető jelenség és az elvégzett kísérlet között. Ehhez szükség van a pontos megfigyelésre, az összehasonlításra, elvonatkoztatásra, a történések megértésére. ”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

K. Nagy Emese: Differenciált Fejlesztés Heterogén Tanulócsoportokban
"A pedagógusok számára folyamatosan felmerül a kérdés, hogyan tudják a tanítási órán egy idõben megszervezni a tehetséggondozást és a felzárkóztatást, hiszen az osztályok mind tudásban, mind szocializáltságban egyre heterogénebb összetételűek. A válaszkeresés az alsó tagozatban még kardinálisabb kérdés, hiszen a gyerekeknek a hozott ismeretei, tudása, még inkább a szocializáltsága, viselkedése rendkívül széles skálán mozog.”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Révész László: A Komplex Alapprogram, mint nevelési-oktatási program
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Várszegi Tibor: Az elfelejtett evidencia felismerése egy kiszámolónkban és a tanító életfeladat
"A mondókák és a hozzájuk tartozó játékok a szociális eseményen túl, a szövegbe és a játékkoreográfiába kódolt üzenetek révén is a világot fenntartó, azt mozgató mechanizmusokat léptetnek működésbe.”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Ruzsa Ágnes: Battantyú
"A ritmusos halandzsaszöveghez kötött mozdulatsor tartozik. A gyerekek annyira megkedvelték a játékot s a hozzá tartozó szöveget, hogy a későbbiek során szerteágazó feladatsor nőtt köré – nem kis részben az ő kezdeményezésükre, saját ötleteik alapján.”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Ungár Ágnes: Gondolatok a nyelvtantanításról
"Jó játék lehet – de csak ha már megvan hozzá a megfelelő absztrakciós, fogalmi, kognitív háttér. Az alsó tagozatos – 10-11 éves gyereknek még nincs meg! Éppen ezért nem sok értelme van az alsó tagozaton szabályok és nyelvi kategóriák megtanításának. Persze minden szabályt meg tudnak tanulni: »a főnév élõlények, tárgyak, gondolati dolgok neve«, ahogy azt is, hogy »apacuka fundaluka, fundakávé kamanduka«. De ettől még se beszélni, sem olvasni, sem írni nem fognak jobban vagy helyesebben.”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Farkasházi Csilla: Órakezdő ötletek matematikából (27.)
"Mielőtt nekiugranának a feladatnak, beszéljék meg a stratégiát! A legtöbb csapat motivált és nagyon kitartó, tudják, hogy van megoldás, sok-sok zsákutca, újrakezdés után is lelkesen próbálkoznak. Van, amikor rávezető kérdések, van, hogy néhány konkrét lépés elárulása viszi előre a megoldás megtalálását. Nagy az ujjongás, mikor sikerül átjutni a másik csapat helyére!”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Csillag Ferenc: Párhuzamos történetek
Értékelje cikkünket:

Fonyódi Gábor: Detektíviskola - A nyár krónikája
"Ahogy járunk-kelünk az osztályteremben, csak mondatfoszlányokat hallunk a gyerekek élménybeszámolóiból, ahogy lelkesen mesélnek a nyárról. A te feladatod, hogy kiderítsd, a tanulók közül ki melyik tárgyat hozta be, és milyen emlék fűzi hozzá!”
Értékelje cikkünket:
100%
0%