Az alábbi cikkek a Tanító 2019/9-10. november-decemberi számában olvashatók. Az idézetek az érdeklődés felkeltését szolgálják, az értékelés megalapozására önmagukban nem alkalmasak. Módszertani folyóiratunk megrendelhető itt.


Kereszty Zsuzsa: Jelen lenni a pillanatban
"Ki is Vekerdy Tamás? Van, aki reneszánsz embernek nevezte, magam egyszerûen Tanítónak, a jobbik énünk részének (így, jelen idõben). Olyasféleképpen kellene élni, mint õ, kibontani mindazt, ami lehet bennünk, belõlünk, kontrollálni magunkat lényegében minden este, és nem venni túl komolyan se magunkat, ahogy õ is tette.”
Értékelje cikkünket:
83%
17%

Winkler Márta: Vekerdy Tamásra emlékezem
Értékelje cikkünket:
80%
20%

Fejér Zsolt: Azt hiszem – pedagógiai közhelyekrõl, mellékesnek tûnõ részletekrõl (2.)
"Nem az a kérdés, hogy elõfordulnak-e konfliktusok a csoportunkban – hol ne fordulnának elõ –, hanem hogy mit kezdünk velük. Mit teszünk például, ha két gyerek összeverekszik? Szétválasztjuk õket, kiosztjuk a megfelelõnek és arányosnak tartott büntetést, majd továbblépünk? Mert kezdõdik az óra, mert menni kell ebédelni, mert ott a többi gyerek...”
Értékelje cikkünket:
80%
20%

Dr. Suplicz Sándor–dr. Fûzi Beatrix: A tanári munka minõsége kutatások alapján
"A következõ személyiségfüggõ tényezõk fontossága körvonalazódott markánsan: morális elemek, érzelmi elfogadás, szociális és kulturális dominancia, humor. Emellett számos korábban fontosnak tartott elemrõl – pl. pedagógiai, módszertani ismeretek – derült ki, hogy bár meglétük szükséges, de szerepük csak mérsékelt a tanári minõségben.”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Dobokai Róbert Lászlóné Simon Dóra: Gyermekvédelem és esélyteremtés
"E nehézség elsõsorban magatartási, tanulmányi, értékorientációs, illetve motivációs problémaként definiálható. A kollégák 87%-a sem a pedagógusképzés, sem a továbbképzések soraìn nem kaptak célirányos képzést e nehézségek megoldására.”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Demeter Katalin: Számolás vagy gondolkodás?
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Nagy Lászlóné: Az analógiás gondolkodás fejlesztésének lehetõségei kisiskoláskorban
"A tanárok gyakran feltételezik, hogy a problémák és a kontextusok közötti hasonlóságok nyilvánvalók, de ez nem így van a területen újoncok esetében. Egy megfelelõ és hatékony stratégia expliciten és nagyon direkten sugalmazni a tanulóknak az analógiás példák összehasonlításának elkezdését.”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Racsko Réka: A Digitális alapú alprogram módszertana, innovációja
Értékelje cikkünket:
67%
33%

Mucsi Gergö: Ritmikai rendszerek, ritmusnevek – A ritmusszótagolás lehetõségei (1. rész)
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Nádasdy Ádám: A liliom szebb, mint a hagyma?
"Kérem, ne lepõdjenek meg, ha egy nagyon pórias biológiai párhuzamot hozok: ez pedig a szellentés. Természetes, egészséges dolog? Igen. Lehet bárhol, bármikor szellenteni? Orvosi értelemben igen, társadalmi konvenció szerint viszont nem, mert ezt a funkciónkat illemszabályok korlátozzák: mikor, hol, kinek a jelenlétében stb.”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Berg Judit: Nyelvtantanítás az általános iskolában
"A gyerekek legtöbbször azért vannak elkeseredve nyelvtantanulás közben, mert nem látják értelmét a számukra unalmas és érdektelen erõfeszítésnek. „Mi hasznom lesz az életben abból, ha tudom, hogy ezt a megtanulandó hülyeséget beálló melléknévi igenévnek hívják?””
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Petik Ágota: Színek, hangok, hangulatok
"Miközben hallgatják, már festik is a hangokat, azok erejét, ritmusát, lüktetését, hullámzását, selymességét, érdességét... Alkotás közben nem beszélgetünk egymással, csak a zajfestés után nézzük meg, hasonlítjuk össze a munkákat. ”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Oszoli-Pap Márta Lássuk a medvét!
"A Meseforgó-projekt helyett most szabadulószoba tette érdekessé a mesejárást. Olyan rejtvényeket, feladatokat kellett keresni, amelyek könnyen elkészíthetõk több példányban is. A feladatok megoldásai mind kapcsolódnak a kiválasztott meséhez.”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Farkasházi Csilla: Matek-játék (28.)
"Érdekes, hogy már az elsõ osztályosoknál is felmerült, hogy egy jól informált kisfiú saját nézõpontja szerint csúcsára állítva helyezte el a négyzetét, és azt mondta, ez nem is négyzet, hanem rombusz. Kértem, hogy állítsa be most úgy ezt a formát, hogy az egyik oldala az asztal hozzá közelebb esõ széléhez illeszkedjen (simuljon). Most hogy nevezné?”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Józsa Tímea: Piros-kék táblajátékok
Értékelje cikkünket:

Csillag Ferenc: Gondolatok a közérzetről
Értékelje cikkünket:

Fonyódi Gábor: Detektíviskola - Forró nyomon
"A DNS testünk sejtjeiben található örökítőanyag, ami minden embernél különböző. Felépítésüket színes csíkokkal ábrázolják. A hajszálakból vett DNS és a nyilvántartott minták között hány egyezőt találsz?”
Értékelje cikkünket:
100%
0%