"E nehézség elsõsorban magatartási, tanulmányi, értékorientációs, illetve motivációs problémaként definiálható. A kollégák 87%-a sem a pedagógusképzés, sem a továbbképzések soraìn nem kaptak célirányos képzést e nehézségek megoldására.”
(Dobokai Róbert Lászlóné Simon Dóra: Gyermekvédelem és esélyteremtés)


A tanítás mestersége (2001)

Örömmel az iskolában (2012)

Adaptív oktatás I. kötet (2008)

Adaptív oktatás II. kötet (2008)

Könyv a differenciálásról (2008)

Tanórai differenciálás (2008)

Tanulómegismerési technikák (2008)

Nyissunk be a tanterembe I. (2008)

Nyissunk be a tanterembe II. (2008)

Nyissunk be a tanterembe III.

Projektpedagógia (2008)

Mit kezdjünk az értékeléssel? (2008)

Fejlesztő értékelés (2005)

Óvoda-iskola átmenet (2008)

A projektoktatás elmélete és gyakorlata (2010)

A reflektív gondolkodás fejlesztése (2010)

Didaktika (2003)

Új pedagógiai kultúra - továbbfejlesztett változat (2015)

Reflektív elméletek, reflektív gyakorlatok (2014)

Disputa program (1998)

IKT módszertan (2012)

Adaptív nevelés és oktatás (2010)

Hét kérdés – hét válasz az értékelés funkcióiról... (1998)

Kooperatív tanulás (2008)

Együtt tanulók kézikönyve (2008)

Tanári kézikönyv a szociális kompetenciák fejlesztéséhez (2008)

A kritikai gondolkodás fejlesztése (2002)

Mire jó a tanoda? (2016)

Feladatkönyv - Tudnivalók a feladatok, feladatlapok készítéséről (2017)

Mítoszok és félreértések a kooperatív tanulásszervezéssel kapcsolatban (2016)

A digitális kor gyermekei (2015)

A szociális képességek fejlesztésének módszertana (2013)

Gyerekközpontú módszerek (2012)

A Komplex Instrukciós Program hazai innovációjának és disszeminációjának folyamata (2015)

Konfliktuskezelési tréning (2013)

A tanári munka sikerességének vizsgálata a pedagógiai attitűdök, a tanár - diák viszony és az iskolai élmények összefüggésrendszerében (2012)

A tanári szerepmodell fejlesztésében rejlő lehetőségek (2015)

Tanárok pszichológiai jellemzői diákszemmel (2012)

Jó gyakorlatok az óvoda−iskola átmenethez (2019)

„Tedd meg, amit megtehetsz!” (2019)

A játékok fejlesztő hatása (2019)

Digitális eszközök integrálása az oktatásba (2019)

A pulzáló iskola - Útmutató kisiskolás közösségek működtetéséhez (2013)

A pedagógiai kultúraváltás lehetőségei (2015)

Tanulási képességek fejlesztése mozgásos eszközökkel (2019)

A tanulástámogató kommunikáció fejlesztése (2019)