"A tanulás egyik alapvető feltétele, hogy a feladat összhangban legyen a tanuló adott területen meglévő tudásával.”
(Online feladatbank - közösségi összefogással; https://amappa.hu)


Keresztény pedagógia (2015)

Az Orbis pictus keletkezése

Karácsony Sándor: A tanulás mesterfogásai (1929)

Reformpedagógia Magyarországon

Reformpedagógia az I. világháborúig

A szentlőrinci kísérletről (1998)

Egy szegedi néptanító emlékezete

Móra Ferenc: Számoljunk (1923)

A kísérletezés történelmi szerepe (2010)

Neveléstörténet az őskortól a rendszerváltásig (1996)

Karácsony Sándor: Magyar nevelés (1944)

ELTE TÓK Tudományos Közleményei XXXVI. (2015)

A gyermek VIII. évf. 6. szám (1914)

RATIO EDUCATIONIS (1777)

John Dewey: Az iskola és a társadalom (1899)

A modern pedagógiai törekvések kritikája (1931)

Celestin Freinet: A modern iskola technikája (1956)

Néptanítók Lapja - első szám (1868)

Néptanítók Lapja - utolsó szám (1944)

Pestalozzi: Nevelési céljaim és nevelési kísérleteim (1807)

Lóránd Ferenc: A Kertész utcaiak (1976)

Gyermekkép és nevelés (2018)

A magyar iskolatörténet és pedagógusképzés paradigmái (2014)

A pedagógus Tolsztoj (1987)

Nevelés és iskola az antik és középkori Európában (2014)

Nevelésügyi Szemle (1937 - 1944)

Gyakorlati Pedagógia (1935 - 1947)

A Cselekvés Iskolája (1934 - 1944)

Karácsony Sándor: MAGYAR NYELVTAN TÁRSAS-LÉLEKTANI ALAPON (1938)

Tanulmányok a Neveléstudomány Köréből (1958-1984)

Neveléstudományi Közlemények (1975-1978)

Magyar Pedagógia (1892-1990)

A nőnevelés kiváló művelője, Kasztner Janka (2022)

Egy tehetséggondozási koncepció üzenetei a XX. sz. elejéről (2022)

Montessori patrónusa, az iskolaalapító Alice Hallgarten Franchetti (2022)

Imre Sándor: Nemzetnevelés (1912)

Mérei Ferenc: Demokrácia az iskolában (1948)

Karácsony Sándor: Magyar nyelvtan társas-lélektani alapon (1938)