"A tanárok gyakran feltételezik, hogy a problémák és a kontextusok közötti hasonlóságok nyilvánvalók, de ez nem így van a területen újoncok esetében. Egy megfelelõ és hatékony stratégia expliciten és nagyon direkten sugalmazni a tanulóknak az analógiás példák összehasonlításának elkezdését.”
(Nagy Lászlóné: Az analógiás gondolkodás fejlesztésének lehetőségei kisiskoláskorban)