"A nyelvtani fogalmak megértése az alsó tagozatos tanulók absztrakciós képességének olyan magas szintjét feltételezi, mellyel gyerekeink túlnyomó többsége nem rendelkezik: ugyanis, ahogyan Kálmán László nyelvész felhívja rá a figyelmet, a matematikával szemben a nyelvtani fogalmaknak szinte semmi szemléleti alapjuk nincs, melyre építhetnénk.”
(Réz edény (sic!) és nyelvtan, Tanító 2019. április)