"A valódi tanító azon benső eredmények után törekszik, melyekről rendesen legkevesebbet tud a világ, melyekért ennélfogva nem jár se anyagi haszon, se hír, se dicsőség, mert azokat nem lehet kimutatni se az évi vizsgálatok díszkirakataiban, se a tanfelügyelő urak hivatalos rubrikáiban…”
(Pedagógusnap elé - Gyertyánffy István: Ellenzéki szellem az iskolában, 1876; Tanító 2019. június)