"Olyan egyszerű, játékos kísérleteket szeretnék bemutatni víz felhasználásával, amelyek minimális tanítói segítséggel alsó tagozatos gyermekek számára is könnyen kivitelezhetõk. A kísérletek beépíthetők a környezetismeret, természetismeret tantárgy tanításába, de használhatók tanórán vagy iskolán kívüli foglalkozásokon is.”
(Kovács Lajos: „Játszani is engedd…” – vizes kísérletek alsósoknak, Tanító 2020. január-február)