"Sokféle okból szeretjük ezeket a feladatokat. Nagy előnye az erős motiváló hatás, szinte észrevétlenül fenntartja, irányítja a gyerekek figyelmét egész órán. Fejleszti a nyelvi tudatosságot. Például a gyerekeknek fejben át kell alakítaniuk a mondatokat – egyes szám 3. személyből többes szám 3. személybe kell helyezniük az utasításokat. A szövegértés magas szintjét kívánja meg a kártyák értelmezése. Mivel nagy a tét, az utasítások pontos értelmezésére nagyon motiváltak a tanulók. Egy-két vicces vagy mozgásos részfeladattal jókedvet, oldott hangulatot teremt.”
(Magyar Kinga: Lánc, lánc, eszterlánc..., Tanító 2020. január-február)