"E nehézség elsõsorban magatartási, tanulmányi, értékorientációs, illetve motivációs problémaként definiálható. A kollégák 87%-a sem a pedagógusképzés, sem a továbbképzések soraìn nem kaptak célirányos képzést e nehézségek megoldására.”
(Dobokai Róbert Lászlóné Simon Dóra: Gyermekvédelem és esélyteremtés)