"A szövegértési stratégiák fejlesztése magába foglalta az időkorlátos olvasást, a lényeges információk kiválasztását, következtetések levonását, a szöveg összefoglalásának stratégiáit, tények és kapcsolatok megjelenítését fogalmi térképekkel, a mentális képek alkotását. A hallott szövegek feldolgozása is helyet kapott a programban, hiszen a klasszikus tantermi modellben a magyarázat szóban hangzik el és a tanulóknak fel kell tudni dolgozni a hallottakat, illetve a hozzá kapcsolódó feladatokat.”
(Habók Anita és Magyar Andrea: Hogyan tanuljak? - A szövegfeldolgozás játékos fejlesztése számítógéppel, Tanító 2019. március)