"A helyes értelmezés azonban nem az életkort hangsúlyozza, hanem azt, hogy meghatározott ismeretek elsajátításához és képességek kialakításához milyen előfeltételekre, előismeretekre, tevékenységekre, részképességekre van szükség.”
(Demeter Katalin: Életkori sajátosságok vagy életkori lehetőségek? Tanító 2019. április)