"Az első lépés ebben az olvasásórák azon helytelen gyakorlatának megszüntetése, amely az olvasókönyvekben szereplő valamennyi szöveg feldolgozásának nem létező kívánalmát szem előtt tartva szinte minden órán új szöveg feldolgozását célozza meg, lehetetlenné téve az egy-egy szöveggel több órán át való elmélyült foglalatosságban rejlő potenciál kibontakoztatását. ”
(G. Gődény Andrea: Gondokod(tat)ó szövegolvasás, Tanító 2017. november)