"Az értelmezés megkönnyítése vagy segítése érdekében érdemes szem előtt tartanunk, hogy a túlzsúfolt (például igenevet tartalmazó) egyszerű mondatok helyett egyértelműbbek, gyorsabban felfoghatók a világosan szerkesztett, a mondanivalót kifejtetten megfogalmazó összetett mondatok. ”
(Szegfű Mária: A mondat megértése a grammatikai megoldások függvényében 2., Tanító 2017. november)