"Egyfelől mint pedagógusok „hivatalból” hangsúlyozzuk az anyanyelvi nevelés alapvető szerepét az eredményes kommunikáció, ismeretszerzés érdekében, másfelől a gyakorlatban ez a magyarórákra szűkül (vagy még azokra sem), és gyakorta a célt csak kevéssé szolgáló feladatok megoldásában merül ki.”
(Demeter Katalin és Szegfű Mária: „A magyart is tanulni kell…” (1.), Tanító 2018. február)