"A szakmai önállóság lehetővé tette, hogy az iskolák maguk formálják meg pedagógiai arculatukat, kidolgozzák pedagógiai programjukat. A szabadság értékének meghonosodása után a kilencvenes évek közepére felerősödött az értékelés hiányának érzete, középpontba került a hatékonyság, minőség, elszámoltathatóság és a szakmai garancia problémaköre”
(Serfőző Mónika: Mozaikok - Minőségértékelés és -fejlesztés az iskolákban, Tanító 2018. június)