"Tapasztalataink szerint azokban az intézményekben, ahol az autoriter viszonyuláson nem sikerül alapvetően változtatni, ott a tanulók egyéni szükségleteire fókuszáló, az aktív tanulói részvételt hatékonyan biztosító pedagógiai módszerek is kevésbé válnak a mindennapi gyakorlat részévé.”
(Podrácky Judit: Mozaikok – A szülők és az iskola kapcsolatrendszere, Tanító 2018. április)