"A jó kérdezéstechnika önmagában is fejleszti a gondolkodást, ha a pedagógus rendszeresen, módszeresen és tudatosan alkalmazza a magasabb szintű gondolkodási műveleteket kiváltó kérdéseket.”
(G. Gődény Andrea: Gondokod(tat)ó szövegolvasás – a kritikai gondolkodás fejlesztése az alsó tagozaton , Tanító 2017. december)