"Ajánlom ezt az óravázlatot mindazoknak, akik kíváncsiak arra, mit jelent tanítványaiknak a gazdagság, a szegénység, a szociális érzékenység, az összetartás, a kiközösítettség, a testvéri szeretet. Engem érdekelt.”
(Bodzsár Zsuzsa: Dráma olvasás- és erkölcstanórán, Tanító 2017. december)