"Regényének hőse I. Matykó király képzeletbeli birodalmában a gyermeki jogok tisztelete az állam talpköve. Nem véletlen tehát, hogy a háború után mennyien reménykedtek egy új világban. ”
(Trencsényi László: Példabeszéd a Tanítóképzőben XXI. századi olvasóknak a gyermekirodalomról, Tanító 2018. január)