"Az itt lejegyzett feladatok fő célja, hogy az olvasástanulás minden fázisában biztosítsák azt az élményt, hogy az olvasásnak „értelme” van. Az egyébként nagyon is szükséges rendszeres gyakorló olvasás mellett a tanulók megtapasztalhatják azt, hogy a dekódolt betűsort, szósort meg is kell érteniük, mert a megszerzett információt alkalmazniuk kell: játék, feladat és tevékenykedés vár rájuk.”
(Magyar Kinga – Petik Ágota – Ruzsa Ágnes: Álljatok fel, szövegértés! Tanító 2018. március)